AUTODOPRAVA A+P

Prohlášení a podmínky ochrany osobních údajů.

Home  >>  Prohlášení a podmínky ochrany osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ  A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, oprávněného zájmu a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Pavel Tůma – OSVČ
IČ: 71527192
Se sídlem: Ocelíkova 672/1 , 149 00 – Praha 11
Provozovna: Türkova 828/20,  149 00 – Praha 4
Email: doprava.k(at)seznam.cz

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je vytvořeno tak, aby vás informovalo o našich postupech ohledně shromažďování, používání a odhalování informací, které nám můžete poskytnout prostřednictvím těchto stránek nebo prostřednictvím dalších aplikací (Facebook aplikace apod.) provozovanými provozovatelem. Před použitím těchto stránek nebo předáním informací na tyto stránky si prosím pročtěte celé Prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto stránky jsou určeny pro občany Evropské unie.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů:

1. Pokud u nás objednáte přepravu zásilky nebo s námi uzavřete smlouvu

V případě, že u nás objednáte přepravu zásilky nebo s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování:

1.1.  Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba objednáte přepravu zásilky, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přepravy a sledování zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy, vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.

Jestliže u nás objednáte přepravu zásilky jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za účelem přepravy a sledování zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem přepravy a sledování zásilky nebo plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména:

 • abychom s vámi mohli o přepravované zásilce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení;
 • pro potřeby platby za přepravu nebo jinou službu nebo pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim dalším přepravním partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
 • v souvislosti s reklamací;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu přepravy příslušné zásilky nebo plnění smlouvy.

1.2.  Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás objednáte přepravu zásilky nebo s námi uzavřete smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje objednaných službách za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 6 měsíců od poslední objednávky přepravy nebo jeden měsíc od ukončení zasilatelské smlouvy.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

1.3.  Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud přepravu objednáte jako fyzická osoba).
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

2.  Pokud jste adresátem zásilky, jejíž přeprava je u nás objednána

Pokud jste adresátem zásilky, jejíž přeprava je u nás objednána, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přepravy a sledování zásilky vč. zpřístupňování informací na našem webu a systému Track and Trace a komunikace s vámi ohledně zásilky a jejím doručení, kde je naším oprávněným zájmem splnění smlouvy s naším zákazníkem;
 • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem vaše osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k realizaci přepravy zásilky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu 10 let.

3.  Pokud navštívíte naši provozovnu:

Pokud navštívíte naši pobočku nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.

Doba uložení osobních údajů:

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Váš souhlas

Použitím těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoliv předáte informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte s jejich shromažďováním, používáním a odhalením v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Účast na Facebook aplikacích apod. je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete se z aplikace odhlásit odebráním aplikace přímo na Facebooku. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Vámi poskytované informace

Stejně jako mnoho webových stránek, i tyto aktivně shromažďují informace o svých návštěvnících tím, že nám dovolíte komunikovat s vámi přímo pomocí e-mailu a/nebo formuláři pro zpětnou vazbu. Některé z těchto informací, které poskytnete, mohou být osobními identifikačními údaji (což jsou informace, které lze jedinečně spojit s vaší osobou, jako je např. vaše celé jméno a e-mailová adresa).
Některé oblasti těchto stránek po vás budou požadovat poskytnutí osobních identifikačních údajů, abyste mohli požívat různých služeb či výhod (jako jsou objednávky, tipy/rady, zpracování objednávek, Facebook stránky a aplikace a další) nebo se mohli zapojit do určitých aktivit (jako jsou diskuze, setkání nebo jiné propagační akce). Budete informováni, které informace jsou povinné a které nepovinné. Když navštívíte naší aplikaci na Facebooku, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem pouze údaje, které na Facebooku povolíte zaznamenat.

Pasivní shromažďování informací

Během vašeho pohybu po webových stránkách může docházet k pasivnímu shromaždování určitých anonymních údajů (tzn., že tyto informace jsou shromažďovány, aniž byste je aktivně poskytovali) pomocí různých technologií, jako jsou cookies, internetové tagy nebo webové signály (web beacons). Může docházet i ke shromažďování navigačních údajů (protokolových souborů (log files), serverových protokolů (server logs) či sledu kliknutí (clickstream). Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na tyto stránky některé z těchto anonymních informací, jako jsou: URL adresa webové stránky, ze které jste právě přišli, IP adresa a verze prohlížeče, kterou právě používá váš počítač. Tyto stránky mohou také shromažďovat anonymní informace z vašeho počítače prostřednictvím cookies a internetových tagů nebo webových signálů. Můžete si nastavit váš prohlížeč tak, aby vás upozorňoval při zasílání cookie nebo aby všechny cookies odmítal, ale určité prvky této stránky nebudou bez cookies fungovat.
Takovéto pasivně shromážděné anonymní informace mohou tyto stránky používat a kombinovat v zájmu poskytování lepších služeb svým návštěvníkům, upravování stránek dle vašich preferencí, sestavování a analýz statistiky a trendů a správy a dalších zlepšování webových stránek pro vaše použití. Takovéto informace nejsou spojovány s osobními identifikačními údaji získanými jinde na těchto stránkách, pokud k tomu nedáte souhlas např. v nastavení Facebook aplikace apod.

Používání a odhalování informací

Kromě uvedeného můžeme informace shromážděné prostřednictvím těchto stránek dále použít ke zdokonalení obsahu našich stránek, k nastavení stránek dle vašich preferencí, ke sdělování informací (pokud o to požádáte), pro účely našeho marketingu a průzkumu, a pro jakékoliv další specifikované účely. Mimo to můžeme plně využívat všech informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek, které nemají formu osobních identifikačních údajů. Jestliže poskytnete osobní identifikační údaje na těchto webových stránkách, můžeme spojovat takové informace s dalšími aktivně shromážděnými informacemi, pokud v okamžiku jejich shromažďování nebude specifikováno jinak.
Osobní identifikační údaje, které nám poskytujete prostřednictvím těchto webových stránek, můžeme odhalovat jiným spolupracujícím organizacím po celém světě, které souhlasí, že s nimi budou zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a že je budou používat ke stejným účelům ale výhradně :

 • těm smluvním partnerům, které používáme k podpoře našich obchodních aktivit (např. platební služby, technická podpora, dodávková služba a finanční instituce), přičemž v tomto případě budeme od těchto třetích stran požadovat, aby souhlasily, že s těmito informacemi budou zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a že je budou používat ke stejným účelům;
 • v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem obchodu z těchto webových stránek, ke kterým se tyto informace vztahují, přičemž v tomto případě budeme požadovat, aby každý takový kupující souhlasil, že s těmito informacemi bude zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a že je bude používat ke stejným účelům; nebo
 • jako odpověď na zákonné požadavky nebo když je to požadováno platnými zákony, soudními příkazy nebo vládními nařízeními.

Shromažďování, používání a odhalování informací předjímané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, mohou zahrnovat přenos informací do jurisdikce umístěné mimo zemi vašeho bydliště, která nemusí mít stejné zákony a ustanovení ohledně osobních identifikačních údajích. V těchto případech budete požádáni o souhlas s takovými převody a s odhalením v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • pokud jste adresátem služby, která je u nás objednána, našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud jste adresátem služby, která je u nás objednána, konkrétně partnerům zajišťujícím přepravu a doručování zásilek, např. našim partnerům v zahraničí při mezinárodní přepravě;
 • v rámci plnění našich zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům jsme-li k tomu vyzváni.
  • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou zejména:

a)      naši partneři zajišťující přepravu pro nebo pod naší značkou;’
b)      poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy;’
c)       provozovatelé marketingových nástrojů a marketingové agentury;
d)      poskytovatelé nástrojů pro správu a nahrávání telefonických hovorů;
e)      poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;
f)       poskytovatelé bezpečnostního monitoringu zejména spravující náš kamerový systém.

Přístup, oprava a výmaz

V zájmu zachovávání osobních identifikačních údajů, které poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek v přesném, aktuálním a úplném znění, nás prosím kontaktujte níže uvedeným způsobem. Podnikneme příslušné kroky k aktualizaci nebo opravě takových údajů v našem vlastnictví nebo k výmazu vašich údajů z naší databáze.

Bezpečnost

Tyto webové stránky činí odpovídající opatření k ochraně osobních identifikačních údajů při jejich přenosu od vás na naši webovou stránku, a k ochraně takových informací před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Měli byste pamatovat na to, že žádný internetový přenos není zcela zabezpečený nebo bezchybný. Konkrétně, e-mail zaslaný na tyto webové stránky nebo z nich nemusí být zabezpečen, a proto byste měli pečlivě zvážit, jaké informace nám prostřednictvím e-mailu zašlete. Kromě toho, pokud používáte hesla, identifikační čísla nebo další zvláštní přístupové prvky na těchto webových stránkách, je vaší odpovědností je chránit a nesdělovat třetím osobám.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo kontakty na jiné webové stránky a aplikace, na které se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každých webových stránek, které navštívíte.

Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu autodoprava.k@seznam.cz .
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Další podmínky

Vaše používání těchto webových stránek podléhá našemu právnímu upozornění.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li otázky, připomínky nebo obavy ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo informačních praktikách těchto webových stránek, nebo pokud chcete odstoupit od naší budoucí komunikace, kontaktujte nás prosím na kontaktech provozovatele uvedených vždy aktuálně na této internetové adrese v sekci kontakty.

Změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud dojde ke změně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, revidované prohlášení bude uvedeno na těchto webových stránkách. Kontrolujte je prosím pravidelně a zvláště předtím než poskytnete jakékoliv osobní identifikační údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá platnosti dnem 21.05.2018.